ANTISEMITISM – CE ESTE?

Print Friendly

Hartuirea, persecutarea, discriminarea, si prejudecatile manifestate fata de evrei, din cauza apartenentei lor etnice si religioase, compun, toate impreuna si fiecare in parte, antisemitism. Antisemitismul este forma de rasism care a stat la baza unui program amplu de exterminare sistematica proiectat si implementat de un stat impotriva evreilor.

In general, antisemitii atribuie evreilor responsabilitatea pentru problemele cu care societatea in care traiesc se confrunta.

In continuare postam definitia ampla a antisemitismului emisa de Forumul European despre Antisemitism. Acestă definție a fost adoptată pentru prima dată în anul 2005 e către Centrul European de Monitorizare a Rasismului și Xenofobiei (EUMC), acum Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), instituție publică. (Vezi documentul integral)
Obiectivul FRA, conform REGULAMENTUL (CE) NR. 168/2007 AL CONSILIULUI din 15 februarie 2007 privind înființarea Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, este acela de a “furniza instituțiilor, organismelor, oficiilor și agențiilor relevante ale Comunității și ale statelor membre asistență și expertiză privitoare la drepturile fundamentale în punerea în aplicare a legislației comunitare, pentru a le susține pe acestea de fiecare dată când iau măsuri sau formulează acțiuni în cadrul domeniilor proprii de competență, pentru a respecta pe deplin drepturile fundamentale.”

DEFINITIE

«Antisemitismul este o anumită percepţie despre evrei, care poate fiexprimată prin ura contra evreilor. Manifestările verbale şi fizice de antisemitismsunt îndreptate contra unor indivizi evrei şi ne-evrei sau/şi contra proprietăţilor lor,împotriva instituţiilor comunitare evreieşti şi a unor lăcaşuri religioase.»

De asemenea, astfel de manifestări pot să privească statul Israel, perceput ca o colectivitate evreiască. Antisemitismul acuză frecvent evreii de a conspira în scopul de a aduce dauneumanităţii, şi este deseori utilizat pentru a-i acuza pe evrei « pentru lucrurile care au luat-oîntr-o direcţie greşită ». Antisemitismul este exprimat în discursuri, în scris, în forme vizuale şi de acţiune şi foloseşte stereotipii sinistre şi negative a trasăturilor de caracter.

Luând în considerare contextul global, exemple contemporane de antisemitism în viaţa publică,presă, şcoli, locuri de muncă şi în sfera religioasă pot să includă, dar nu se limitează la:
Incitare, sprijin sau justificare a uciderii sau vatămării evreilor în numele unei ideologii radicale sau a unei interpretări extermiste a religiei.Producerea de afirmaţii mincinoase, dezumanizante, demonice sau stereotipizante despre evrei ca atare sau despre puterea colectivă a evreilor – cum ar fi de exemplu mitul despre conspiraţia mondială a evreilor sau cel al controlului evreilor asupra presei, economiei, guvernului sau a altor instituţii sociale. Acuzarea evreilor, ca popor, de a fi responsabili pentru fapte reprobabile comise de o persoană sau de un grup de persoane de origine evreiască sau chiar pentru fapte comise de ne-evrei.

Negarea faptului, scopului şi mecanismelor (spre exemplu a camerelor de gazare) sau negarea intentionată a genocidului poporului evreu în mâinile Germaniei Naţional Socialiste, a suporterilor şi complicilor ei în timpul celui de al Doilea Război Mondial (Holocaustul). Acuzarea evreilor ca popor sau a Israelului ca stat, de a fi inventat sau exagerat Holocaustul. Acuzarea cetăţenilor evrei din alte state de a fi mai loiali Israelului sau pretinselor priorităţi mondiale evreieşti, decât intereselor propriilor state.

Luând în considerare contextul general, exemple de căi prin care se manifestă antisemitismul pot include :
Negarea dreptului poporului evreu la autodeterminare, spre exemplu susţinând că existenţa statului Israel este o acţiune rasistă. Aplicarea dublului standard prin pretinderea unui comportament care nu este cerut sau aşteptat din partea nici unui alt democratic. Compararea politicii israeliene contemporane cu cea a naziştilor.
A face pe evrei responsabili colectiv pentru acţiunile statului Israel. În acelaşi timp , critica Israelului, similară cu cea adresată oricărei alte ţări nu poate fi privită ca antisemită. Actele antisemite sunt considerate crime când sunt definite ca atare de lege (spre exemplu negarea Holocaustului sau distribuirea de materiale antisemite în anumite ţări).

Actele antisemite sunt considerate crime când ţintele atacurilor, fie ele fiinţe umane sau proprietăţi – cum ar fi clădiri, şcoli, lăcaşe de cult şi cimitire – sunt alese pentru că sunt sau sunt percepute a fi evreieşti sau legate de evrei.
Discriminarea antisemită este negarea evreilor a oportunităţilor sau serviciilor accesibile celorlalţi şi este ilegală în multe ţări.

 

Descarca fisier PDF: forumul-european-antisemitism-definitie

 

FacebookTwitterGoogle+